top of page

Trainingen

Je ziet het tegenwoordig bijna elke dag en overal, het thema grensoverschrijdend gedrag! Het is een hot item en iedereen heeft het erover. Maar wat is het nou precies, welke vormen van grensoverschrijdend gedrag bestaan er, waar komt het vandaan en vooral, hoe kunnen we ons er (beter) tegen wapenen of het zelfs voorkomen.

 

Hierin kan VRACT je helpen d.m.v. trainingen op dit gebied. Deze trainingen worden afgestemd op de doelgroep van de opdrachtgever en het aantal deelnemers van de training. Ook kan er tijdens deze trainingen gebruik worden gemaakt van een trainingsacteur.

VRACT kan er in elk geval voor zorgen dat de deelnemers na de training met meer kennis, meer ervaringen en handvatten naar huis gaan.

 

Deze trainingen worden gegeven op locatie. De locatie wordt altijd afgestemd met de opdrachtgever. De training duurt 2 dagdelen en kan qua aantal deelnemers variëren van 5 tot maximaal 12 personen. Tijdens de trainingen is er, naast wat theorie en oefeningen, ook genoeg ruimte voor ervaringen van de deelnemers zelf m.b.t. het thema en zelfs de mogelijkheid om die ervaringen als casussen te behandelen en te oefenen.

 

De tarieven voor deze trainingen zijn op de website te vinden onder ‘tarieven’.

Laten we het samen aanpakken!

bottom of page